Stel cookie voorkeur in

Centrale Beheer Groep diensten

De ICT-beheergroep(CBG) van Delta, Fluvius en De Basis is gehuisvest bij de HAN/PABO, waar we dicht in de buurt zijn van CLCarnhem en Ixperium. Naast de ICT-beheer taken op de scholen van Delta, Fluvius en DeBasis,  assisteren wij daar bij het testen en onderzoeken van nieuwe technische leermiddelen, het onderhoud van apparatuur en technische ondersteuning bij presentaties, cursussen en pilots. 

Onze ICT-beheer diensten hebben betrekking op Service die NIET door UNILOGIC geleverd wordt, zoals:

 • Repareren hardware voorzover deze niet is aangeschaft bij UNILOGIC en buiten de garantie valt. Het gaat om vervanging harde schijven, netwerkkaarten, grafische kaarten, e.d. Indien nodig worden PC’s schoongespoten. De call’s komen binnen via UNILOGIC. Ook randapparatuur (printers) valt hieronder.
 • Alle storingen verhelpen (harware én software) aan systemen die niet onder het concept van UNILOGIC vallen (niet zijn gecertificeerd, stand-alone). Soms zijn dit hele locaties (zoals dependances en onderwijszorg).
 • Storingen digiborden/beamers. Afstellen, pennen testen, tijdelijke vervanging regelen, revisieactie door derden laten uitvoeren in overleg met de school.
 • Infrastructuur/bekabeling: Reparatie bekabeling/walloutlets, Patchen in de patchkast(opschonen) en de lokalen, voorzover dit noodzakelijk is bij verhuizingen binnen het gebouw, verhuizing van werkplek, activeren bestaande walloutlets. Kabels worden op maat gemaakt of kant en klaar bijgeleverd. Bij uitbreiding worden switches gemonteerd. Coördineren van werkzaamheden door derden aan de UTP bekabeling. Dit als gevolg van uitbreiding netwerk of verplaatsing walloutlets.
 • Advies bestellen en Leveren hardware (via derden)
  • Advisering voor aanschaf nieuwe systemen (Infotheek, Unilogic)
  • Levering van refurbished systemen via Infotheek, certificeerklaar.
  • Randapparatuur
  • Geheugen-upgrade (bijv.  n.a.v. migratie nieuw besturingssysteem)
 • Aansluiten, configureren mobile divices (mail, contacten, e.d. synchroniseren)
 • Het helpen van scholen met hun contacten met derden (Servicedesks, leveranciers, monteurs, installateurs, garanties)
 • Recycling afgeschreven materiaal.
  • Hergebruik (“Zending zonder grenzen”)
  • Afvoer naar recyclebedrijf.
 • Regelen van vervoer (Bijv. het ophalen en afleveren van apparatuur die door UNILOGIC gecertificeerd moet worden)
 • Assisteren bij ClcArnhem/Ixperium: onderhoud van apparatuur en technische assistentie bij presentaties, cursussen en pilots. 

In de maak:

 • Kwaliteitsbewaking
  • SLA met leveranciers (Diabolo, Unilogic, Triple Vision, Infotheek, Gankema, Straatman, Spierenburg) dynamisch bijwerken en controleren.
  • Kwaliteit infra bewaken (certificering), patchkasten periodiek controleren.
  • Klachtenprocedure
 • Testen en marktonderzoek
  • Aanschafadvies Beamers/digiborden etc.
  • Printers, copiërs.
  • nieuwe (hardware/IT-leermiddelen (tablet, digitafel, visualizer)
 • Software testen op gebruiks- en beheervriendelijkheid
 • Implementeren en bewaken standaard
  • Voorkomen certificeringsproblemen (zowel apparatuur als bekabeling)
  • Voorkomen, dat achteraf extra hardware nodig blijkt na certificering (NIC van Unilogic)
  • Sneller operationeel hebben nieuwe systemen
  • Eenvoudiger beheer (geen 10 handleidingen beamers, bulkinkoop)
 • Het aanbevelen aan scholen van diensten van derden en onderhouden van contacten (bijvoorbeeld bekabelingsbedrijf, beamerrevisiebedrijf, leveranciers apparatuur en digiborden, leveranciers glasdiensten).