Stel cookie voorkeur in

Voor wie is het CLC?

Missie

De missie drukt kernachtig uit waar de organisatie voor staat; wat haar bestaansrecht is.
De missie van het CLC is als volgt samen te vatten:

Het Community Learning Centre levert een bijdrage aan onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling door het verkennen, onderzoeken en implementeren van vernieuwende toepassingen van technologie bij leren en onderwijzen.
 
Onderscheidend is de schoolnabije aanpak (“door en voor de scholen zelf”) waarbij regionale partijen expertise, ervaring en voorzieningen bundelen.

Visie

In haar visie richt het CLC zich op drie elementen:

 • Creëren van een stimulerende omgeving voor onderwijsinnovatie waarmee de innovatiekracht in de scholen en hun directe omgeving zal worden versterkt.
 • Het inrichten van een omgeving die nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding stimuleert t.a.v. innovaties van leren en onderwijzen en die bijdraagt aan het beschikbaar maken van getoetste en bewezen onderwijsmethoden (verzamelen van “evidence”).
 • Het versterken van de eigen betrokkenheid van scholen bij innovatie en schoolontwikkeling (een initiatief van en voor het onderwijs!)

Ter ondersteuning van deze punten beoogt het CLC

 • De vorming van een samenwerkingsverband/netwerk om innovaties snel en adequaat op diverse ontwikkelingen en beleidsthema’s te kunnen afstemmen.
 • Het faciliteren van de benodigde ICT infrastructuur voor de beoogde onderwijsinnovaties in de scholen.

 
De maatschappelijke bijdrage is gelegen in een beter bereik, effect, efficiency van onderwijs in het verzorgingsgebied van haar deelnemers in zowel primaire als secondaire processen binnen de school en binnen haar directe omgeving (regionale/collega scholen, lerarenopleidingen, culturele/publieke instellingen en bedrijfsleven).

Imago

Om deze visie te realiseren, hecht het CLC sterk aan haar imago. Haar imago is te omschrijven door de volgende woorden:

 • Van en voor het onderwijs
 • Innovatief
 • Onderzoeksmatig werken
 • Creatief
 • Spannend, nieuwsgierig en leuk
 • Kwaliteit
 • Gedegen
 • Not for profit
 • Flexibel
 • Verbonden met de praktijk (ook met de leerlingen!!)