Stel cookie voorkeur in

Wat is een CLC?

De PO besturen en de HAN zijn van mening dat zij gezamenlijk het onderwijs in de regio kunnen versterken vanuit een Community Learning Center (CLC). Deze organisatie richt zich op versterking en innovatie van het onderwijs in de regio. In haar aanpak staat de verbinding tussen “leren, innoveren, onderzoeken en technologie” centraal.
 
De samenwerking in het CLC is een logische vervolgstap na de reeds in gang gezette samenwerking tussen PO besturen op het vlak van ICT beheer en basisdiensten (de CBG (Centrale BeheerGroep ICT). Met de Hogeschool Arnhem Nijmegen wordt het samenwerkingsverband verbreed en ontstaan via het CLC nieuwe perspectieven en doelstellingen m.n. op het vlak onderwijsinnovatie, kwaliteitsborging en onderzoek.

Naam CLC

Het centrum is gericht op de “community” zowel in fysieke zin (de stad en haar omgeving) als meer conceptueel op:

  • Verbinding maken tussen deelnemers uit scholen onderling (vanuit verschillende rollen: leerlingen, docenten, management, ouders) en deskundigen/opleiders.
  • Verbinding maken tussen scholen en “de brede community”.
  • De community aanpak: samen werken, samen ervaren, samen verzinnen, samen ontdekken, samen onderzoeken.
  • De “education community” aan het roer laten staan.

Heeft u vragen over het CLC??
Stuur een mail naar info@clcarnhem.nl