Stel cookie voorkeur in

Artikelen

31 maart 2015

ADHD of hoogbegaafd?

ADHD of hoogbegaafd?

31 maart 2015

Beleidsplan hoogbegaafdheid

Beleidsplan_hoogbegaafdheid.pdf

31 maart 2015

Beschrijvende richtlijnen kleuters

Beschrijvende richtlijnen kleuters

31 maart 2015

Documenten begeleidingsplan

Documenten begeleidingsplan

31 maart 2015

Dyslexie en hoogbegaafdheid

Dyslexie en hoogbegaafdheid

31 maart 2015

Excellentieproject optimus onderwijs

Excellentieproject optimus onderwijs

31 maart 2015

Handig en verstandig

Handig en verstandig

31 maart 2015

Hoe vrijblijvend is verrijkingsonderwijs?

Hoe vrijblijvend is verrijkingsonderwijs

31 maart 2015

Moeilijk Moet

Moeilijk Moet

31 maart 2015

Onderpresteren

Onderpresteren

31 maart 2015

Peuters op school

Peuters op school

31 maart 2015

Puntsgewijze richtlijnen kleuters

Puntsgewijze richtlijnen kleuters

31 maart 2015

Richtinggevend kader hoogbegaafdheid

Richtinggevend kader hoogbegaafdheid

31 maart 2015

Slimme kleuters

Slimme kleuters

31 maart 2015

Slimme kleuters: Sociaal zwak of niet?

Slimme kleuters: Sociaal zwak of niet?

31 maart 2015

Succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Artikel succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

31 maart 2015

Verrijken, hoe doe ik dat?

Verrijken hoe doe ik dat

31 maart 2015

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen

31 maart 2015

Wat kunnen we onze hoogbegaafde leerlingen bieden?

Wat kunnen we onze hoogbegaafde leerlingen bieden

31 maart 2015

Werken met het TASC-model

Werken met het TASC-model