Stel cookie voorkeur in

Missie & Visie

Missie

Het CLC levert een bijdrage aan onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling door het verkennen, onderzoeken en implementeren van vernieuwende toepassingen van technologie bij leren en lesgeven met ICT. 
 
Onderscheidend is de schoolnabije aanpak (door, voor en met (aankomende) leerkrachten) waarbij regionale partijen expertise, ervaring en voorzieningen bundelen.

De driehoek Opleiden, Onderwijs en Onderzoek is de gezamenlijke grond en uitgangspunt voor de samenwerking.

Visie

In haar visie richt het CLC zich op de volgende elementen:

  • Recht doen aan verschillen tussen leerlingen;
  • Het werken aan een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde sociale leeromgeving;
  • Creëren van een stimulerende omgeving voor onderwijsinnovatie waarmee de innovatiekracht in de scholen en hun directe omgeving zal worden versterkt;
  • Het inrichten van een omgeving die nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding stimuleert t.a.v. innovaties en leren en lesgeven met ICT en die bijdraagt aan het beschikbaar maken van getoetste en bewezen interventies en methoden.